Kolektiv

Kolektiv naše škole

UPRAVA ŠKOLE

team

Miloš Lazović

direktor

team

Miloš Korać

organizator praktične nastave

team

Stanica Milojević

Psiholog škole

Diplomirani psiholog

team

Iva Glamazić

Pedagog škole

Master pedagog

team

Dragan Đukić

Sekretar škole

Diplomirani pravnik

team

Dragica Gvozdenović

Šef računovodstva

Ekonomista

team

Nevena Drobnjak

Bibliotekar škole

Diplomirani fil. 
~LINK ZA PREUZIMANJE~.

~LINK ZA PREUZIMANJE~.

scroll up