Dualno obrazovanje

Najnovije informacije

Danas je potpisan ugovor o dualnom obrazovanju i sa direktorom kompanije Radijator inženjering.

Ova društveno odgovorna kompanija, koja godinama pomaže rad škole raznim donacijama, privatila je da u svoje pogone primi na učenje kroz rad 10 učenika smera Bravar zavarivač.

Već od sledeće sedmice naši učenici će imati priliku da uče od najboljih majstora ovog zanata, a sa obzirom na stalnu potražnju i otvoren konkurs za ovo zanimanje, i dan prvog radnog angažovanja nije daleko.

Dana 13.10.2021. predstavnici skole posetili su dugogodišnjeg partnera skole Radijator inzenjering.

Sa rukovodstvom kompanije razgovaralo se o prosirenju saradnje sa skolom, daljem razvoju preduzeća, dualnom sistemu obrazovanja i problemima nedostatka radne snage.

U obilasku proizvodnih pogona uverili smo se u napredak proizvodnih tehnologija i uvodjenje novih kompjuterski upravljanih masina.

I ovde smo imali priliku da sretnemo veliki broj bivsih ucenika koji rade na raznim poslovima - bravara, zavarivaca, operatera na CNC masinama, programera, tehnologa, ali i inzenjera na rukovodećim mestima kompanije.

Zašto dualno obrazovanje?

  • znanje se stiče i u školi i u kompaniji
  • usvajaju se znanja u kompaniji
  • ohrabruje se učenikova motivisanost
  • ohrabruje se učenikova produktivnost
  • učenik se može zaposliti kod poslodavca
  • učenik može pokrenuti sopstveni posao
  • prohodnost za dalje školovanje
  • smanjuju se troškovi obučavanja radnika

  • Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu može početi da ide i u kompaniju, na učenje kroz rad.
  • Po ugledu na najpoznatije i najuspešnije evropske sisteme dualnog obrazovanja, koji se realizuju u Austriji i Nemačkoj, i Srbija je kao prva država u regionu usvojila Zakon o dualnom obrazovanju 2017. godine, čija je puna primena otpočela 1. septembra 2019. godine.
scroll up