Kolektiv

Kolektiv naše škole

UPRAVA ŠKOLE

team

Miloš Lazović

direktor

team

Miloš Korać

organizator praktične nastave

team

Sandra Milošević

Psiholog škole

Diplomirani psiholog

team

Iva Jaćimović

Pedagog škole

Profesor pedagogije

team

Dragan Đukić

Sekretar škole

Diplomirani pravnik

team

Dragica Milutinović

Šef računovodstva

Ekonomista

team

Nevena Drobnjak

Bibliotekar škole

Diplomirani fil.Spisak zaposlenih ~LINK ZA PREUZIMANJE~.

~LINK ZA PREUZIMANJE~.

~LINK ZA PREUZIMANJE~.

scroll up