UČIONICA 9

  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image

Učionica 9

Nastava u učionici je osmišljena tako da se, uz pomoć, table i savremene audiovizuelne opreme, učenicima prezentuju ugledni primeri iz oblasti arhitekture, statike i otpornosti materijala, nacrtne geometrije, perspektive, armirano-betonskih konstrukcija, tehnologije građevinskih radova, kućnih instalacija, hidrotehnike, niskogradnje i urbanizma. U sklopu učionice nalazi se pribor, makete i ugledni radovi na panoima koji učenici mogu da koriste prilikom izrade propačuna i grafičkih radova iz pojednih predmeta. Makete krovnih konstrukcija i ostalih konstruktivnih elemenata koje su izložene na policama, pomažu učenicima da bolje sagledaju konstrukciju krova i konstruktivne elemente objekta, prilikom izrade proračuna i izvršavanja trenutnih zadataka. Prve korake u savladavanju izrade proračuna i tehničke dokumentacije počinju sa tehničkim crtanjem, statikom i građevinskim konstrukcijama. da bi u okviru svih ostalih predmeta, koji se kasnije ovde realizuju uvideli i praktičnu primenu i značaj izrade pomenute dokumentacije.

Pomoćna prostorija učionice br. 9 poseduje komode i ormane za odlaganje uglednih grafičkih radova, raznovrsne literature i reprezentativnih primera radova prošlih generacija koji pomažu sadašnjim učenicima da bolje shvate tematiku i da streme ka istim ili boljim rezultatima. Predmeti koje učenici slušaju u ovoj učionici pomažu im da savladaju preciznost, pedantnost, tačnost i odgovoran odnos prema radu.

Održavanje nastave iz oblasti:

  • Arhitektura
  • Statika
  • Otpornost materijala
  • Amirane-betonske konstrukcije
scroll up