UČIONICA 8

  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image

Učionica 8

Nastava u učionici je osmišljena tako da se, uz pomoć, table i savremene audiovizuelne opreme, učenicima prezentuju ugledni primeri iz oblasti arhitekture, statike i otpornosti materijala, preduzetništva, nacrtne geometrije i armirano-betonskih konstrukcija. Učionica poseduje stolove sa kosom tablom radi kvalitetnije izrade grafičkih radova. Takođe, u sklopu učionice nalazi se i pribor koji učenici mogu da koriste prilikom izrade grafičkih radova iz pojednih predmeta. Makete objekata koje su izložene na policama, pomažu učenicima da bolje sagledavaju objekte i njihove konstruktivne elemente prilikom projektvanja i izvršavanja trenutnih zadataka. Prve korake u savladavanju izrade proračuna i tehničke dokumentacije počinju sa tehničkim crtanjem i nacrtnom geometrijom da bi u okviru svih ostalih predmeta, koji se ovde realizuju uvideli i praktičnu primenu i značaj izrade pomenute dokumentacije. Pomoćna prostorija učionice br. 8 poseduje komode i ormane za odlaganje grafičkih radova velikih formata, na kojima učenici trenutno rade i reprezentativnih primera radova prošlih generacija koji pomažu sadašnjim učenicima da bolje shvate tematiku i da streme ka istim ili boljim rezultatima.

Učenici imaju mogućnost da uz pomoć profesora projektuju kako jednoporodične stambene objekte tako i višeporodične stambene zgrade, u višim razredima, da rade proračune, dimenzionišu konstruktivne elemenate i izrađuju makete. Predmeti koje učenici slušaju u ovoj učionici pomažu im da savladaju preciznost, pedantnost, tačnost i odgovoran odnos prema radu.

Održavanje nastave iz oblasti:

  • Arhitektura
  • Statika
  • Otpornost materijala
  • Amirane-betonske konstrukcije
scroll up