UČIONICA 21

 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image

Učionica 21

Učionica broj 21 je predviđena za održavanje sednica školskog odbora, sastanaka pedagoškog kolegijuma, sastanaka saveta roditelja.

Predviđena za:

 • Sednice školskog odbora
 • Sastanake pedagoškog kolegijuma
 • Sastanke saveta roditelja
scroll up