UČIONICA 10

 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image

Učionica 10

Svuda gde se zemljište prilagođava čoveku i njegovim potrebama, gde se menja njegova konfiguracija i namena, neophodan je GEOMETAR. Osnovni posao geometra vezan je za premer zemljišta i izradu planova i karata. Razvoj tehnologije i računarske tehnike omogućio je da geometri koriste savremene instrumente za rad koji olakšavaju posao na terenu, kao i kasniju obradu uz upotrebu računara i računarskih programa.

Osim nastave u učionicama, učenici ovog obrazovnog profila nastavu obavljaju i na školskom poligonu, zbog čega dosta vremena provode u prirodi. Grupni rad motiviše učenike da postižu bolje školske rezultate, kroz uzajamno pomaganje i druženje. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

 • Korišćenje savremenih geodetskih instrumenata
 • Izradu planova i karata korišćenjem specijalizovanih računarskih programa
 • Prikupljanje i obradu podataka merenja
 • Korišćenje i obradu katastarske dokumentacije
U toku realizacije nastave naši učenici koriste totalne stanice, digitalne teodolite, nivelire, kao i odgovarajuće računarske softvere, što ih priprema da po završetku školovanja budu osposobljeni za dalji rad.

Održavanje nastave iz oblasti:

 • Geodezije
 • Primenjene geodezije
 • Geodetskih merenja i računanja
 • Geodetskih planova
 • Katastra nepokretnosti
scroll up