UČIONICA 23

  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image

Učionica 23

Kabinet za kompjutersko upravljanje koristi se za praktične vežbe i sticanje stručnih kompetencija učenika obrazovnog profila Tehničar za kompjutersko upravljanje. U okviru predmeta Programiranje za kompjuterski upravljane mašine i Projektovanje tehnoloških sistema učenici stiču znanja iz projektovanja tehnoloških procesa uz primenu računara, izrade tehničko tehnološke dokumentacije, programiranja i praktičnog rada na CNC mašinama. U kabinetu se nastava izvodi u grupama do 10 učenika, a opremljen je sa 12 računara, serverom za nastavnika i video projektorom. Za proveru programa i praktično izvođenje obradnih procesa koriste se kompjuterski upravljani strug, glodalica, laser i 3D štampač.

Prisustvo velikog broja modela, izrađenih na CNC mašinama, doprinosi boljem razumevanju obradnih procesa i ostvarivanju ciljeva učenja.

Održavanje nastave iz oblasti:

  • Programiranje za kompjuterski upravljane mašine
  • Projektovanje tehnoloških sistema
scroll up