UČIONICA 22

  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image

Učionica 22

Kabinet se nalazi u prizemlju škole. Raspolaže sa 17 računara koji su programski opremljeni za realizaciju nastave. Svi računari su povezani na internet. Časovi vežbi u ovom kabinetu izvode se u grupama od po 15 učenika na računarima koji su opremljeni aktuelnim programskim paketima opšte namene (Microsoft Office) i paketima za 2D grafiku (AutoCAD, Archicad, SketchUp…).  Realizacijom vežbi u ovakvim uslovima učenici imaju mogućnost da praktično primene teorijska znanja, ali i da ih upotpune ovldavanjem programskim paketa radi što kvalitetnijeg samostalnog rada.

Učenici se osposobljavaju da upravljaju podacima u procesu konstruisanja pomoću odgovarajućeg programa, modeliraju elemente i konstrukcije u 3D programima, razrađuje tehnološku dokumentaciju i generišu potrebnu dokumentaciju korišćenjem programa.

Održavanje nastave iz oblasti:

  • Kompjuterske grafika
  • Aplikativnih programa
  • Konstruisanje
  • Računari i informatika
scroll up