UČIONICA 20

 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image

Učionica 20

Kabinet se nalazi u prizemlju škole. Raspolaže sa 17 računara koji su programski opremljeni za realizaciju nastave. Svi računari su povezani na internet i opremljeni lokalnom mrežom. Kabinet je opremljen i dodatnom potrebnom opremom kao i 3D štampačom. Kabinet je dobro opremljen aktuelnim programskim paketima za 2D grafiku i 3D modeliranje, što doprinosi izuzetno visokom kvalitetu nastave. Specijalni programi za različite nacrte i konstrukcije omogućavaju povezivanje znanja iz više oblasti, tako da se mogu primeniti u različitim disciplinama tehničkih struka i  posmatrati iz više dimenzija. Učenici se osposobljavaju da upravljaju podacima u procesu konstruisanja pomoću odgovarajućeg programa, modeliraju elemente i konstrukcije u 3D programu (Solid Edge, AutoCAD, SolidWorks, Inventor …), razrađuju tehnološku dokumentaciju i generiše potrebnu dokumentaciju korišćenjem programa.

Nastava koja obuhvata 3D modeliranje upotpunjena je izradom modela primenom 3D štampe na savremenom štampaču. Zahvaljujući primeni 3D štampača postignuta je dodatna vrednost postojećem nastavnom planu i programu tako da učenici upotpunjuju svoje znanje i kreativne sposobnosti.

Održavanje nastave iz oblasti:

 • Modeliranja mašinskih elemenata i konstrukcija
 • Kompjuterske grafika
 • Aplikativnih programa
 • Tehnička obrada u premeru
 • Računari i informatika
scroll up