UČIONICA 16

  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image
  • Portfolio Image

Učionica 16

U učionica broj 16 odvija se nastava iz Tehnologije mašinske obrade,Tehnologije za KUM, Preduzetništva, Organizacije rada. Sticanje znanja o savremenim obradnim sistemima i savremenoj tehnologiji nadovezuje se na stečena znanja iz tehnologije obrade, modeliranja mašinskih elemenata i konstrukcija. U učionici i pripremnoj nastavi se nalazi veliki broj alata za rezanje, pribora, mašinskih elemenata, mernih instrumenata i raznih vrsta kataloga. Učenici se upoznaju sa standardima, obeležavanjem, dimenzijama, izgledom alata i pribora. Katalozi mašina koriste učenicima da se bolje upoznaju sa tehničkim karakteristikama, osnovnim delovima, sklopovima i podsklopovima univerzalnih i numeričkih mašina alatki.

Savremene tehnologije audiovizuelna oprema i internet omogućavaju da se ciljevi nastave postignu, a samim tim i kvalitet nastave.

Održavanje nastave iz oblasti:

  • Tehnologije mašinske obrade
  • Tehnologije za KUM
  • Preduzetništva
  • Organizacije rada
scroll up