UČIONICA 14

 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image

Učionica 14

Učionica broj 14 predviđena je za realizaciju stručnih predmeta za područije rada tekstilstvo i kožarstvo. Opremljen je sa 14 stolova za konstrukciju i velikim stolom za konstrukciju u razmeri 1:1.. U učionici za konstrukciju i modelovanje odeće učenici se osposobljavaju za izradu šablona odevnih predmeta i modnih detalja. Ovladavanje veštinom izrade šablona počinju sa tumačenjem zadate skice modela prilagođavajući skicu odabranom materijalu za izradu, određuju mere (glavne i pomoćne), definišu opis konstrukcije za različite odevne predmete i modne detalje, crtaju osnovnu konstrukciju, modeluju različite odevne predmete u modne detalje u zavisnosti od zadate skice i oblika tela za koje se radi, kompletiraju šablone za krojenje i formiraju krojnu sliku.

Učionica je opremljena kompletnim priborom za konstrukciju i modelovanje odeće kao i audiovizuelnom opremom koje omogućavaju odgovarajući kvalitet nastave i postizanje ciljeva učenja.

Održavanje nastave iz oblasti:

 • Konstrukcija odeće
 • Tekstilni materijali
 • Savremeno odevanje
 • Estetsko oblikovanje
 • Preduzetništvo i dr.
scroll up