UČIONICA 12

 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image

Učionica 12

U kabinetu se realizuju vežbe za stručne predmete iz oblasti mašinstva i obrade metala, građevinarstva i geodezije. Raspolaže sa 17 računara, štampačem, skenerom i projektorom. Svi računari su programski opremljeni za realizaciju nastave i povezani na internet . U skladu sa zahtevima privrede za realizaciju vežbi iz 2D grafike, katastarsko- topografskih planova, aplikativnih računarskih programa i 3D modeliranja, koristimo aktuelne programske pakete: Auto Cad, Archi Cad, Google Sketch Up i Solid Edge.

Pored redovne nastave, u kabinetu se organizuju i različite vannastavne aktivnosti koje doprinose razvijanju digitalnih kompetencija učenika: evropska nedelja programiranja, takmičenje Dabar, onlajn nedelja,...

Održavanje nastave iz oblasti:

 • Računarstva i informatike
 • Računara i programiranja
 • Kompjuterske grafike
 • Aplikativnih računarskih programa
 • Katastra nepokretnosti
 • Geodetskih planova
scroll up