UČIONICA 11

 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image
 • Portfolio Image

Učionica 11

Nastava u učionici je tako osmišljena da se uz pomoć velikog broja mašinskih delova i modela učenici ss na praktičnim primerima upoznaju sa mašinskim elementima, mašinskim konstrukcijma i hidrauličnim i pneumatskim komponentama. Imaju mogućnost da formiraju mašinske sklopove, delove hidrauličnih i pneumatskih instalacija, ali i da rade proračune i dimenzionisanje takvih delova. Svoj put u ovladavanju merenjima i tehničkom dokumentacijom počinju sa tehničkim crtanjem da bi u okviru svih ostalih predmeta koji se ovde realizuju,uvideli i praktičnu primenu i značaj tehničkih crteža i tehničke dokumentacije.Kroz sve ove aktivnosti u okviru redovne nastave i vannastavnih aktivnosti učenici razviju smisao za tačnost i preciznost i odgovoran odnos prema radu.

Prisustvo velikog broja modela i mašinskih delova, podsklopova i sklopova u učionici, kao i najsavremenija audiovizuelna oprema omogućavaju postizanje ciljeva učenja i odgovarajući kvalitet nastave.

Održavanje nastave iz oblasti:

 • Mašinskih elemenata
 • Tehničkog crtanja
 • Hidraulike i pneumatike
 • Mehanike
 • Konstruisanja
scroll up